Kontakt

Adres: ul. Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów

Tel/fax/: 17 853 60 45
www: pozb.pl
e-mail: pozb@wp.pl
NIP: 813-109-49-39
Nr konta bankowego: 68 8642 1126 2012 1145 2386 0001